De Anglicana in de polder

Onder deze titel houdt Stichting De Vertaalslag op zaterdagmiddag 14 oktober haar 12e oecumenische liedfestival in de Lutherse kerk in Utrecht. Tijdens dit festival worden samen bekende en nieuwe hertalingen van Engelse hymnes gezongen en worden de eerste beginselen van psalm-chanting bijgebracht. Voor meer informatie over het programma.

De gebedscultuur van de kerk

Drs. Evert de Jong publiceerde dit voorjaar bij Uitgeverij Betsaida in ‘s-Hertogenbosch zijn boek Gebedscultuur van de kerk. Inleiding in het getijdengebed. Het boek is de vrucht van zijn colleges liturgie aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, het Sint-Janscentrum en het Sint-Bonifatiusinstituut, beide te ‘s-Hertogenbosch. Het wil een Lees meer…

Nieuw liturgisch tijdschrift: Heilig Spel

Op vrijdag 27 januari 2023 zal bij Berne Media een nieuw liturgisch tijdschrift verschijnen: Heilig Spel. Heilig Spel is de voortzetting van twee oude tijdschriften: Vieren en Laetare, waarvan de laatste nummers eind vorig jaar verschenen. Het tijdschrift Vieren richtte zich meer op een rooms-katholieke lezerskring en Laetare meer op protestantse lezers. Laetare had wat meer aandacht voor de relatie Lees meer…