In memoriam: Henk Jongerius (1941-2024)

Gepubliceerd door Patrick op

In het klooster van Huissen is in de nacht van 23 april dominicaan en kerklieddichter Henk Jongerius overleden.

Henk Jongerius werd geboren op 7 december 1941 in Utrecht. In 1959 trad hij in bij de dominicanen, waar hij een jaar later zijn eerste professie maakte. Na het doorlopen van zijn studies in Nijmegen kwam hij in het klooster van Huissen terecht, waar hij zijn hele dominicaanse leven zou blijven wonen.

Jongerius schreef een groot aantal liederen en teksten voor de rooms-katholieke liturgie. Sommige op bekende (Engelse) melodieën, zoals het kerstlied ‘Al wie dolend in het donker’ op de wijs van ‘Once in royal David’s city’. Andere kregen een originele melodie, meest van de componist Jan Raas.

In het Liedboek-2013 staan dertien liederen van Jongerius, waaronder een hertaling van het bekende paaslied ‘U zij de glorie’. Zijn eigen liederen schreef hij vrijwel altijd in coupletten van vier regels. ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’ is een bekend lied van zijn hand, waarin hij een aantal bijbelse figuren bij langs gaat. In het openingscouplet dicht Jongerius: ‘Hoort hoe God met mensen omgaat, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens van den beginne adem geeft en gaande houdt’.

In 2016 verscheen de verzamelbundel Voor wie gedenken, met zo’n vijfhonderd liturgische teksten, psalmen en liederen. In de inleiding schreef Jongerius dat hij hoopte dat de bundel een handreiking zou zijn voor mensen die ‘in kleine of grotere groepen de zondag willen vieren en al doende willen gedenken hoe de Ene en Ongeziene in ons midden wil wonen’.

In Huissen was Henk cantor en ook een aantal perioden prior. Hij verzorgde Bijbelse leerhuizen in onder meer Huissen en Utrecht, gaf meditatielessen en ging graag met talloze bezoekers van het klooster in Huissen in gesprek.

Een paar jaar geleden werd duidelijk dat Henk ongeneeslijk ziek was. Toch nog onverwacht is hij op dinsdag 23 april overleden, thuis en in alle rust. Henk Jongerius is 82 jaar geworden.

Op maandag 24 september 2018 sprak Henk Jongerius op een bijeenkomst van de Liturgische Kring, naar aanleiding van zijn recente publicatie ´Verheven tijdsverspilling´. Daarbij ging hij met name in op de mystagogische aspecten van de liturgie. Zie hier voor een samenvatting van zijn inleiding.

Categorieën: Nieuws