Nieuw liturgisch tijdschrift: Heilig Spel

Gepubliceerd door Patrick op

Op vrijdag 27 januari 2023 zal bij Berne Media een nieuw liturgisch tijdschrift verschijnen: Heilig Spel. Heilig Spel is de voortzetting van twee oude tijdschriften: Vieren en Laetare, waarvan de laatste nummers eind vorig jaar verschenen.

Het tijdschrift Vieren richtte zich meer op een rooms-katholieke lezerskring en Laetare meer op protestantse lezers. Laetare had wat meer aandacht voor de relatie met kerkmuziek en Vieren kende een werkschrift met praktisch liturgisch materiaal. Beide tijdschriften hadden echter een open, oecumenisch karakter. 

De afgelopen twee jaar is door de redacties en uitgevers gezocht naar samenwerking, waarvan dit nieuwe tijdschrift nu het resultaat is. 

Heilig Spel zal vijf keer per jaar verschijnen. 

Categorieën: Nieuws