Verslag voorjaarsbijeenkomst: Liturgie van de getijden

Gepubliceerd door Patrick op

Op vrijdag 21 april 2023 hield het Genootschap voor Liturgiestudie op het Ariënsinstituut in Utrecht haar voorjaarsbijeenkomst over het thema: Getijdengebed, gebed van heel het volk van God.

Het op regelmatige, over de dag verspreide momenten zich in gebed richten tot God is kenmerkend voor het gebedsleven van de Joden. Dit gebruik om op regelmatige tijden te bidden is in navolging van de Joodse praktijk door de christenen overgenomen, zij het dat in de loop van de geschiedenis eigen vormen zijn ontwikkeld. Juist door de verspreiding over de dag wordt gestalte gegeven aan de aansporing van de apostel Paulus – die daarbij het gebod van Jezus herneemt (Lucas 18,1) – om steeds, zonder ophouden te bidden (1 Tessalonicenzen 5,17). Deze regelmatige openbare gebedsmomenten worden aangeduid als het getijdengebed.

De bijeenkomst begon met een bijdrage van Evert de Jong. Hij nam de aanwezigen mee door geschiedenis en de ontwikkeling van het gebed van de kerk en schetste hoe vanuit het kathedrale officie het getijdengebed meer en meer vorm kreeg. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de wens geuit dat het getijdengebed een plaats zou krijgen in het leven van de parochie en dat het voor alle gelovigen een manier zou zijn om de lof Gods te zingen.

Bijdrage van drs. Evert de Jong

Na de pauze nam dr. Ineke Cornet (theoloog en co-auteur van Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie (met Arjan Plaisier)) het woord. Zij liet in een korte presentatie zien hoe het getijdengebed in verschillende gemeenschappen (fysiek of digitaal) vorm wordt gegeven.

Bijdrage van dr. Ineke Cornet

Tenslotte was het de beurt aan ds. Idelette Otten (predikant Torenpleinkerk Vleuten). Zij sprak over de praktijk van het getijdengebed in haar eigen gemeente in Vleuten. Aan de hand van een dagboek schetste ze hoe het bidden van de getijden langzaam maar zeker een vertrouwde plek kreeg in het liturgisch leven van de Torenpleinkerk.

Bijdrage van ds. Idelette Otten