Liturgisch Congres 2023: over lichaam, schepping en liturgie

Gepubliceerd door Patrick op

Op 13 en 14 november 2013 vindt in het Belgische Blankenberge het 68e Liturgisch Congres plaats. Het thema van dit jaar luidt: Het werk van uw handen. Over lichaam, schepping en liturgie.

Er bestaat geen sterkere verwijzing naar wie we zijn als mens dan ons lichaam. Wij worden onszelf in en soms ‘ondanks’ ons lichaam. De Bijbel spreekt over de mens als een eenheid van lichaam en ziel of geest. Het is in ons lichaam dat God ons wil komen vinden en heel maken. Dat is de betekenis van Jezus, in wie ‘het Woord is vlees geworden’ (Joh 1,14). Precies dit viert de liturgie, met de sacramenten als duidelijkste tekenen: God heeft de hele mens op het oog, de mens die onlosmakelijk verbonden is met anderen en met de gehele schepping.

De hele geschiedenis door bleek het een profetisch inzicht, van de vroegchristelijke gnosis tot op vandaag. Terwijl het lichaam en onze planeet soms instrumenteel benaderd worden, maakt de liturgie ons gevoelig voor de waardigheid ervan en voor Gods zorgzame, scheppende hand. In de liturgie worden we een priesterlijk volk dat de schepping dankend en zegenend ontvangt en weer aan de Gever opdraagt.

De liturgie legt het niet uit, maar toont het. We ondervinden ‘aan den lijve’ hoe wij op weg zijn naar God en hoe Hij naar ons toekomt. We verplaatsen ons, zoals we ook kijken, horen, zingen, ruiken, smaken, aanraken en geënt worden op de kosmische tijd. Liturgie is fysiek, materieel en zintuigelijk. Kortom, ze is ‘de handeling van een lichaam’ (P. De Clerck).

Voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving, zie hier

Categorieën: ActiviteitenNieuws