Nieuw liturgisch tijdschrift: Heilig Spel

Op vrijdag 27 januari 2023 zal bij Berne Media een nieuw liturgisch tijdschrift verschijnen: Heilig Spel. Heilig Spel is de voortzetting van twee oude tijdschriften: Vieren en Laetare, waarvan de laatste nummers eind vorig jaar verschenen. Het tijdschrift Vieren richtte zich meer op een rooms-katholieke lezerskring en Laetare meer op protestantse lezers. Laetare had wat meer aandacht voor de relatie Lees meer…

‘De liturgische vernieuwing in Nederland na Vaticanum II’ van Gerard Lukken

Gerard Lukken schreef een antwoord op het proefschrift van Samuele Marcantognini ‘La riforma liturgica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione e prospettivo per il futuro’. Lukken bespreekt Marcantognini’s enge beschrijving van de postconciliaire liturgische vernieuwing in Nederland. Met zijn publicatie wil Lukken de dialoog aangaan over de ontwikkeling van zowel de Lees meer…