75 jaar Liturgisch Instituut in Trier

Gepubliceerd door Patrick op

Bij gelegenheid van de viering van het 75 jarig bestaan van het Deutsches Liturgisches Institut in Trier (DL) op zondag 12 juni 2022 is door het Instituut onder de titel Für die Förderung und Erneuerung der Liturgie een gedenkboek uitgegeven. De titel van dit boek, die ontleend is aan artikel van de Constitutie over de liturgie van Vaticanum II, geeft duidelijk weer wat de inzet van dit instituut in al die jaren is geweest en voor de toekomst wil zijn: de liturgie bevorderen en vernieuwen.

In foto’s en met korte of langere bijdragen memoreren (oud-)medewerkers en personen die verbonden zijn met het instituut, mannen én vrouwen, de belangrijkste gebeurtenissen en personen uit het verleden, met name bij de implementatie van de vernieuwde liturgie na Vaticanum II, en gaan zij in op de opgaven van dit moment voor de liturgie en haar perspectieven voor de toekomst. Het geheel van deze bijdragen geeft een overzicht van de verschillende aspecten van de liturgie zoals de liturgische boeken, de liturgische muziek en kerkenbouw en -inrichting en de kunst, de liturgiewetenschap en het onderzoek, de oecumene. Daartoe worden nu nog de volgende tijdschriften uitgegeven: Gottesdienst en Liturgisches Jahrbuch.

Aan het in Trier gevestigde Liturgisch Instituut is vanaf het begin van de vernieuwing de zorg toevertrouwd voor het uitgeven van de liturgische boeken voor geheel het Duitse taalgebied, dat wil zeggen: het vertalen van officiële liturgische boeken en de voorbereiding van de uitgaven daarvan. Vanwege hun ervaringen is in verband met de Nederlandse uitgave van Liturgia Horarum, Gebeden voor elke dag, uitvoerig contact geweest over de opzet van deze Nederlandse uitgave. Zo is het Stundenbuch het model geworden voor de Nederlandse uitgave van het Getijdenboek.

Het Instituut beschikt naast een uitgebreid archief met o.a. documenten betreffende de liturgievernieuwbing – daarop kan een beroep worden gedaan – over een omvangrijke internationaal erkende vakbibliotheek. Aan de uitbouw daarvan heeft onze landgenoot, dr. Lukas Brinkhoff o.f.m., een belangrijke bijdrage geleverd toen hij vanaf het najaar van 1967 gedurende 22 jaar de leiding had. Via het internet is deze bibliotheek goed te raadplegen: http://www.liturgie.de

Categorieën: Nieuws