The Liber Ordinarius of the Chapter Church of Saint Saviour at Utrecht

Gepubliceerd door Patrick op

Van Tongeren, Louis/Gerritsen-Geywitz, Gisela (Hrsg.), The Liber Ordinarius of the Chapter Church of Saint Saviour at Utrecht (Aschendorff Verlag, M├╝nster 2022).

Het Ordinarium van Sint Salvator of Oudmunster, dat dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw, is een weergave van het verloop van de liturgie zoals die dagelijks werd gevierd in een van de oudste kapittelkerken van de stad Utrecht. Hoewel de kerk niet meer bestaat, geeft het ordinarium nog steeds een indruk van de liturgie die in het gebouw en zijn omgeving werd gevierd.


De stad Utrecht telde in de Middeleeuwen vijf kapittelkerken. Van drie van deze vijf kerken zijn ordinaria bewaard gebleven, waarvan er al twee zijn uitgegeven. De uitgave van het Ordinarium van Oudmunster vervolledigt dus de gegevens over de liturgie in deze stad. De kanunniken van de vijf kapittels vierden vaak samen een ritueel of een feestdag (of een deel daarvan) in een van hun vijf kerken. De ordinaria zijn belangrijke bronnen voor deze specifieke situatie in Utrecht. Zo is het Ordinarium van Oudmunster niet alleen relevant voor de studie van de liturgie in deze specifieke kerk, maar ook voor die van alle kapittels in de stad.


De hier gepresenteerde editie biedt een zorgvuldige studie van het handschrift en de inhoud ervan, een reconstructie van de kalender, een gedetailleerde inleiding op de liturgie van het veertiende-eeuwse Utrecht, een reconstructie van het kerkgebouw en van de sacrale topografie en de liturgische dispositie van Oudmunster, en uitgebreide indices.

https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=13823

Categorie├źn: Nieuws