Rome en Reformatie: op weg naar zichtbare eenheid

Gepubliceerd door Patrick op

Het platform Rome Reformatie is opgericht in 2017 en is ontstaan uit een verlangen naar zichtbare eenheid tussen de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie. Op grond van onderlinge gesprekken en bezinning is de  ‘Verklaring Rome – Reformatie’  ontstaan. Door de coronatijd (2019-2021) is deze Verklaring in de la blijven liggen. Een nieuwe impuls is uitgegaan van een ontmoeting met theologen uit beide tradities in juni 2023. De tekst is hierdoor bijgesteld en gereed gemaakt voor ondertekening. De namen van het merendeel van deze theologen staan, naast die van de meeste oorspronkelijke deelnemers aan het Platform, onder de verklaring.

Op vrijdagmiddag 28 juni a.s. organiseert het platform een symposium over dit thema in kerkelijk centrum De Brug in Amersfoort. Voor meer informatie en aanmelding, zie hier

Categorieën: Activiteiten