Voorjaarsbijeenkomst: Liturgie van de Getijden

Gepubliceerd door Patrick op

De volgende bijeenkomst van het Genootschap zal gewijd zijn aan het thema Getijdengebed, gebed van heel het volk van God. We zullen stilstaan bij de vraag wat de aanbeveling van het Tweede Vaticaans Concilie betekent om de getijden te bidden in plaatselijke geloofsgemeenschappen en hoe gelovigen, al of niet samen met de priesters en diakens, daaraan kunnen deelnemen (vgl. Constitutie over de liturgie, art. 100).

De eerste inleiding wordt gehouden door drs. Evert de Jong en zal gaan over het kathedrale getijdengebed: basis voor het urengebed in gemeente en/of parochie. In het tweede gedeelte zullen ds. Idelette Otten en dr. Ineke Cornet een concrete praktijkcasus presenteren en toelichten.

Noteert u alvast de datum en locatie: vrijdagochtend 21 april 2023 in het AriĆ«nsinstituut Utrecht.

Nadere informatie volgt nog.