Najaarsbijeenkomst 25 november 2022

Gepubliceerd door Patrick op

Gezegend om tot zegen te zijn: over het belang van de zegeningen in het rituele en liturgische landschap van vandaag.

Een van de meest omvangrijke liturgische boeken binnen de rooms-katholieke traditie is het benedictionale, of het boek van de zegeningen. Helaas is het slechts fragmentarisch vertaald voor onze Nederlandse kerkprovincie. Dat neemt niet weg dat de zegeningen een belangrijke vorm van liturgie zijn en wellicht meer aandacht verdienen dan ze vandaag krijgen. Zegeningen haken meestal heel erg aan bij concrete gebeurtenissen in het leven van mensen. Het gaat daarenboven ook vaak om niet-clericale liturgie en zegenrituelen winnen duidelijk aan belang in verschillende contexten, zoals de geestelijke verzorging en de pelgrimspastoraal. De zegeningen en andere sacramentaliën laten zien dat de liturgie veel rijker is dan alleen de sacramenten. Tegelijk stelt zich toch ook de vraag of zegeningen nog wel van deze tijd zijn, en waar de grens ligt met magische bezweringen. Tijdens deze studiedag willen we daarom dieper ingaan op de liturgie van de zegeningen, zowel vanuit de praktijk als vanuit liturgisch-theologische perspectief.

We luisteren naar bijdragen van:

dr. Marian Geurtsen is theoloog en liturgist. Vanuit haar bedrijf ‘Schatgraver in de traditie’ ontwikkelt zij nieuwe rituele vormen op basis van oude tradities zoals quatertemperdagen nieuwe stijl, of krachtdagen voor mensen die op zoek zijn naar heling.

dr. Sjaak Körver was tot vorig jaar universitair hoofddocent geestelijke verzorging en directeur van het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) aan de Tilburg School for Catholic Theology. Voorheen was hij 18 jaar geestelijk verzorger, en tevens pastoraal supervisor en trainer Klinische Pastorale Vorming.

dr. Samuel (Sam) Goyvaerts is docent voor liturgiewetenschappen en sacramententheologie aan de Tilburg School for Catholic Theology, en tevens voorzitter van het Genootschap voor Liturgiestudie.

Het programma van de ochtend is als volgt:

10.00 uur        binnenlopen, koffie en thee

10.30 uur        kort huishoudelijk gedeelte:

10.45 uur        inhoudelijk gedeelte:

                        1)    zegeningen vanuit de praktijk:

                               *   Marian Geurtsen – 10u45-11u10

                               *   Sjaak Körver – 11u10-11u30

11.30 uur        pauze

                        2)    liturgisch-theologische reflecties

11.45 uur               *Samuel Goyvaerts

12.10 uur        onderlinge gedachtewisseling

12.50 uur        afsluiting

Voor leden van het Genootschap en voor studenten is de bijeenkomst gratis. Aan niet-leden vragen wij een kleine tegemoetkoming in de kosten: € 10,-.

U kunt dit bedrag op die ochtend ter plekke voldoen of vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 8708 92 ten name van het Genootschap voor Liturgiestudie, Zeist.

Wilt u bij betaling dan vermelden: deelname najaarsbijeenkomst 2022.

Graag opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 14 november a.s. een bericht te sturen aan de secretaris (secretaris@liturgiestudie.nl).