Aankondiging voorjaarsbijeenkomst

Gepubliceerd door Thomas Goyvaerts op

VRIJDAG 20 MEI 2022 – 10.00 – 13.00 UUR

Beste leden,

Het bestuur nodigt jullie graag uit voor de voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap voor Liturgiestudie in de Ariënszaal van het Ariënsinstituut, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht.

De bijeenkomst heeft als thema:

Raken en geraakt worden: over het mysteriekarakter van de liturgie

Sinds de twintigste-eeuwse Liturgische Beweging, en met name het werk van de benedictijn Odo Casel, is het mysteriekarakter van de liturgie sterk in de aandacht komen te staan. Honderd jaar na zijn boek Die Liturgie als Mysterienfeier (1922) en een conciliaire liturgiehervorming later, hebben sommigen het gevoel dat het mysterie grotendeels weg is uit de liturgieviering. Mensen die zich aangetrokken voelen tot oudere vormen van liturgie, zoals de tridentijnse ritus, noemen dit vaak als argument. Tegelijkertijd zijn de huidige liturgieboeken voortgekomen uit de studie naar het liturgisch mysterie tijdens de Liturgische Beweging en het centrale idee van het paasmysterie in Sacrosanctum Concilium. Hoe kunnen we deze schijnbare tegenstrijdigheid met elkaar verzoenen? Klopt het dat de post-conciliaire liturgie het mysterie uit de liturgische viering heeft verdrongen? Op welke manier nemen we door het vieren van de liturgie effectief deel aan het paasmysterie? Actief participeren aan de liturgie is sinds het concilie erg belangrijk, maar hoe kan je actief en bewust aan iets deelnemen dat je niet helemaal kunt begrijpen? Over deze en andere vragen willen we graag met jullie nadenken en in gesprek gaan.

We luisteren naar twee getuigenissen door:

Benno van Croesdijk. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Bonn en aan de VU in Amsterdam. Momenteel is hij priesterstudent voor het bisdom Rotterdam en volgt de theologieopleiding aan de Tilburg School of Catholic Theology. Zijn pastorale stage loopt hij in de Nicolaasparochie van Zoetermeer;

dr. Petra Mergaerts. Zij is al vele jaren bestuurslid van het Genootschap en werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in het parochiepastoraat, eerst in het bisdom Rotterdam, sedert 2009 in het bisdom Breda. Op dit ogenblik is zij pastoraal werker in de H. Bernardus van Clairvaux Parochie te Oudenbosch en omgeving en in de Immanuëlparochie te Zevenbergen en omgeving. Ook is zij enkele jaren coördinator van het IRiLiS geweest en was zij verschillende jaren adjunct-uitgever voor de liturgische uitgaven van de Abdij van Berne.

Daarna volgt een theologische reflectie op het thema door prof. dr. Herwi Rikhof. Hij is emeritus-hoogleraar systematische theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, later de universiteit van Tilburg, en publiceerde onlangs het boek Je ziet het ene, Beschouwingen over de zeven sacramenten en liederen van de Kerk (Baarn, Adveniat, 2022). Momenteel is hij pastor van de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting te Nijmegen.

Het programma van de ochtend is als volgt:

10.00 uur        binnenlopen, koffie en thee

10.30 uur        huishoudelijk gedeelte:

11.00 uur        inhoudelijk gedeelte:

1)  getuigenissen vanuit de praktijk:

11.00 uur                 * Benno van Croesdijk

11.15 uur                 * Petra Mergaerts

11.30 uur        pauze

2) theologische reflectie:

11.45 uur                 * Herwi Rikhof

12.10 uur        onderlinge gedachtewisseling

12.50 uur        afsluiting

Opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 1 mei a.s. een bericht te sturen aan de secretaris (secretaris@liturgiestudie.nl).

Categorieën: Archief